රංජන්ට නිදහස් දින නිදහසත් නෑ

Spread the love

-ජනක බලල්ල-
අදට යෙදෙන ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව නිදහස ලබන සිරකරුවන් අතර රංජන් රාමනායක මහතා ද සිටිනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා විශ්වාස කළ ද, එය එසේ සිදු නොවුණි.

නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සිරකරුවන් 197දෙනෙකු අද දිනයේ දී නිදහස ලැබූ අතර, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු විසින් ම රංජන් රාමනායක මහතාට නිදහස් දින සමාව යටතේ නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලීම් කරනු ලැබ තිබිණි.

කෙසේ වෙතත් අද දින රංජන් රාමනායක මහතා නිදහස් වනු ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දිගින් දිගටම සටහන් පළ වුණු අතර, ඇතැම් පිරිස් ඒ මහතා රඳවා සිටින බන්ධනාගාරය අසළ ද රැඳී සිටින අයුරු දක්නට ලැබිණි.